Ürün Danışmanlığı

Ceon Kimya & Tarım

Ürün Danışmanlığı

Bitkileri Besleyen, Kendilerini Savunma Kabiliyetlerini Arttıran Ürünler

CEON olarak bizler, sürdürülebilir tarım çözümlerimizle daha güzel bir dünya yaratmak amacıyla, tamamen biyolojik bitki besleme ürünleri üretiyoruz. Bilimsel bilgi ile formüle edilmiş ürünlerimizle, sağlıklı bitkiler yetişmesini sağlıyor, verimli tarım arazilerini ve topraktaki biyo-çeşitliliği arttırıyor, insanların aldığı gıdanın kalitesinin ve güvenliğinin korunmasında rol alıyoruz.

İnsanoğlunun gıda ihtiyacını sağlayan çiftçilerimiz, iklim değişikliği, hastalıklar, doğal kaynakların hızla azalması başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya… Bizler, bu sorunları aşmaları, verimliliklerini, karlılıklarını ve sürdürülebilirliklerini en üst düzeye çıkarmaları amacıyla kimya bilimini çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. İnsan ve doğa merkezli inovasyon yaklaşımımız sonucunda ürettiğimiz yenilikçi ürünlerimiz ve akıllı tarım uygulamalarımız ile bilimsel ve güncel bilgileri zirai süreçlere entegre ediyor, mahsulünün kalitesini ve verimini arttırıyor; karşılaştıkları zorluklara karşı çiftçilerimizi destekliyoruz.

Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerin hakkettiği değere ulaşması, biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulması, tarım ekosisteminin korunması, insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çabalıyoruz. Tarımı çözümün bir parçası haline getiriyor, elde edeceğimiz sonuçların bitki sağlığı kadar hayvan ve insan sağlına da olumlu katkılar yapacağına inanıyoruz.

BU HEDEFLE, kurulduğumuz ilk günden bu yana insanları sağlıklı gıdalarla beslemek için binbir zorluğa göğüs gererek, tutkuyla çalışan ÇİFTÇİMİZİ güçlendirmek için çabalıyor, her koşulda yanlarında duruyoruz.